User Management System Thailand

10872659_299703293573225_10844452_n

ระบบจัดการอินเตอร์เน็ตสำหรับองค์กร สำหรับบริการจัดอินเตอร์เน็ต ทั้งการจัดการ user ทำให้พนักงาน และ ลูกค้า ให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก โดยผ่านระบบ authentication ที่มีการเข้ารหัสความปลอดภัย พร้อมระบบระบบการจัดเก็บประวัติการใช้งานและการจัดเก็บ LOG คอมพิวเตอร์